สถิติ
เปิดเมื่อ24/11/2014
อัพเดท29/11/2020
ผู้เข้าชม3520
แสดงหน้า6046
ปฎิทิน
December 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
บทความ

การติดต่อด้วยวิทยุสือสารกับโปรแกรม Teamspeak 3
โปรแกรม Teamspeak 3 เป็นโปรแกรมที่สามารถใช้ในการติดต่อด้วยวิทยุสื่อสารพูดคุยได้ทั่ว
ประเทศหากมีอินเตอร์เน็ท หรือพูดคุยธรรมดาด้วยไมค์ทั่วๆไป
1. ดาวน์โหลดโปรแกรมฯ ได้ที่ http://www.teamspeak.com/?page=downloads
2. ดาวน์โหลดโปรแกรม TS3 gateway ได้ที่http://www.funkerportal.de/download-1-
0.html หากเราไม่มีวิทยุสือสารก็สามารถใช้ชุดไมค์หูฟ้งนอกพูดได้เลยโดยต้อง set ไมค์ก่อน โดยไปที่ 
Settings----Optionts------กดCapture----เลือก Push-To-Talk----กดปุ่ม SPACEจะมีหน้าต่างขึ้นมา
ให้เราเลือกว่าจะใช้ปุ่มไหนในคีย์บอร์ดเมื่อจะพูด(ปกติโปรแกรมจะให้เลือกปุ่ม Ctrl ด้านซ้ายมือ)ให้เรากดปุ่ม 
Ctrl ที่คีย์บอร์ด ปุ่ม SPACE ก็จะเปลี่ยนเป็นปุ่ม CTRLแต่อย่าลืมจะต้องกดปุ่ม Ctrl ที่คีย์บอร์ดค้างด้วยเมือพูด
จบให้ปล่อยมือ หลังจากทดสอบว่ามีสัญญาณเข้าโปรแกรมแล้วกด Apply---OKหลังจากการ set ไมค์เรียบร้อย ต่อจากนั้นก็จะเริ่มติดต่อพูดคุยโดยไปที่
- Connections-----Connect-----
 Server Address: ใส่ชื่อ server ที่ต้องการ เช่น teamspeak.thaieqso.com
 Nickname: ตั้งชื่ออะไรก็ได้ ไทย,อังกฤษ,จีน เช่น นายไข่นุ้ย
 Server Password: ไม่มีไม่ต้องใส่ ,บาง server มีก็ใส่ตามที่ให้มา
 เสร็จแล้วกดปุ่ม Connect
ต่อไปเป็นการพูดคุยด้วยวิทยุสือสาร (สถานี Link )
 ส ารวจดูว่าคอมพิวเตอร์ของเรามีพอร์ทอนุกรมหรือไม่(serial port ) หากไม่มีให้หาตัวแปลง 
USB เป็น RS232 มาติดตั้งแทนเมือประกอบเสร็จแล้วให้เปิดโปรแกรม Teamspeak 3 ขึ้นมาเพื่อ set โปรแกรมให้ใช้กับ
วิทยุสือสารได้
 ไปที่ Settings-----Plugins----ติ๊กเครื่องหมายถูก TS3-Gateway (-1-)ก็จะปรากฎ
หน้าต่าง Gateway ขึ้นมา(อาจเป็นหน้าต่างใหญ่หรือเล็กเราสามารถปรับเปลี่ยนได้)ไปที่ Setting ของหน้าต่าง Plugins ซึ่งอยู่ด้านล่างซ้ายมือก็จะปรากฏหน้าต่าง 
Gateway Configuration ขึ้นมาเพื่อ set ค่าต่างๆ
ที่หน้า TS3 Gateway
- เราจะเปลี่ยนหน้าต่าง Gateway ให้เล็กหรือใหญ่ได้ที่ Window Style:
- ส่วนอื่นๆเราไม่ต้องแก้ไขอะไร
ี่หน้า Connection
- เราจะเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรก็ได้แต่ต้องเป็นภาษาอังกฤษ(ขณะนี้ไทย ไม่แน่ใจจะได้หรือเปล่า) และ
ต้องเปลี่ยนที่นี้เท่านั้นเมื่อเราให้ใช้กับวิทยุสื่อสาร เราจะเปลี่ยนชื่อที่ Bookmark ไม่ได้ ที่หน้า Audio
- ส าหรับปรับอุปกรณ์เสียงออกที่ Offline Audio
- ส่วนอื่นๆไม่ต้องแก้ไขอะไรก่อนที่หน้า COMM
- ส่วนส าคัญจะอยู่ที่การเลือก COM Port ว่าชุดอินเตอร์เฟสเราต่ออยู่กับ Port อะไรหากเลือกไม่ถูกชุดอินเตอร์เฟสก็ไม่ท างาน วิทยุสื่อสารก็ไม่ท างานกดคีย์ส่งได้
วิธีดู COM Port
คลิกขวาที่ My Computer ---> Manage ---> Device Manager